Aanpak FAUN

De basis van de aanpak van Faun is "Ervarend Leren". Wij onderscheiden de volgende vijf stappen:

  1. 1. Doen & Ervaren
  2. 2. Terugkijken (Wat is er gebeurd?)
  3. 3. Leerpunten vaststellen (Wat kunnen we hiervan leren?)
  4. 4. Theoretisch Kader aangeven (Welk concept past hierbij?)
  5. 5. Herhalen

Deze aanpak garandeert dat:
  • Alle deelnemers actief participeren en directe individuele terugkoppeling krijgen
  • Ook minder gemotiveerde deelnemers hun leermomenten hebben

Faun is gecertificeerd voor:

Human Synergistics 2006
LSI Life Styles Inventory
GSI Group Styles Inventory
OCI Organisational Culture Inventory
Mediator 1997