Aanpak FAUN

De basis van de aanpak van Faun is "Ervarend Leren". Wij onderscheiden de volgende vijf stappen:

 1. 1. Doen & Ervaren
 2. 2. Terugkijken (Wat is er gebeurd?)
 3. 3. Leerpunten vaststellen (Wat kunnen we hiervan leren?)
 4. 4. Theoretisch Kader aangeven (Welk concept past hierbij?)
 5. 5. Herhalen

Deze aanpak garandeert dat:
 • Alle deelnemers actief participeren en directe individuele terugkoppeling krijgen
 • Ook minder gemotiveerde deelnemers hun leermomenten hebben

Faun is gecertificeerd voor:

 • Human Synergistics 2006
 • LSI Life Styles Inventory
 • GSI Group Styles Inventory
 • OCI Organisational Culture Inventory
 • Mediator 1997
 • Intervisie begeleiding 2020
 • Oplossingsgericht werken 2020